Veioversikt av Island i Excel, SQL, CSV eller XML

 

Non bedrifter eller ambisiøse prosjekter har behov for geografiske data og trenger en liste over veiene i de forskjellige samfunnene på Island. For å hjelpe disse store prosjektene har postalcodezip laget en database med oversikt over 19 300 veier, fordelt på 108 byer med 131 postnummer på Island.

Island

Liste over veier på Island

Denne databasetypen gir en oversikt over veier, til bruk i mange typer prosjekter. Her er en kort oversikt over mulige bruksområder for databasen, for å hjelpe utviklere til å bedre forstå mulighetene:

 
 • Skjemautfylling.
 • Utvikling av applikasjoner som krever bruk av adressedata.
 • Automatisk utfylling av gatenavn i skjema som krever adresseinformasjon.
 • Verifisering av adresser som fylles inn av en bruker.
 • Generere postadresse for en profil, basert på virkelige data.
 • For en applikasjon som allerede har adresseinformasjon gjør denne databasen det enklere å kryss-referere data og gruppere bygninger, etablissementer eller kunder basert på deres postadresser.
 • Lage forskjellige statistikker for å beregne antall torv eller veier for hver kommune på Island. Det samme gjelder f.eks. hvis man ønsker å finne antall gater med navn "Grund" på Island.
 

Visste du at: på Island er det 36 gater/veier/plasser/torv/innkjøringer knyttet til navnet "Grund"!

Tabelldata

Databasen inneholder fire tabeller med data som utfyller hverandre; veier, kommuner, fylker og veitype.

Tabell med veier på Island:

 
 • Iso: landkode (INSEE kode)
 • Country: navn på land
 • Region: navn på region
 • Commune name: fullt navn på kommunen
 • Postal code: postnummer
 • Street: fullt gatenavn med veitype
 • Latitude: GPS koordinater
 • Longitude: GPS koordinater
 • Elevation: GPS koordinater

Tabell med kommuner på Island

 
 • Iso: landkode (INSEE kode)
 • Country: navn på land
 • Region: navn på region
 • Commune name: fullt navn på kommunen
 • Postal code: postnummer
 

Merk: for en mer komplett liste bør du bruke den mest komplette oversikten over kommuner på Island. INSEE koden brukes som referanse for å linke data sammen.

 

Tabell med fylker på Island:

 
 • Iso: landkode (INSEE kode)
 • Country: navn på land
 • Region 1: hovedregion
 • Region 2: andre nivå region
 • Region 3: tredjenivå region
 • Region 4: regional underenhet

Uttrekk fra databasen

For å se hvordan dataene ser ut og hva en slik liste kan inneholde, kan du laste ned et eksempeluttrekk med en liten database som inneholder data for 100 veier på Island.

 

Last ned liste over veinavn på Island

Eller

Last ned database over veinavn på Island

Merk:

 
 • Listen inneholder 19 300 veier fordelt på 108 byer og tettsteder på Island.
 • Hver uke legges det til, oppdateres eller fjernes gater og veier slik at listen kan aldri garanteres å være 100% korrekt til enhver tid.

Kjøp

Hvis du er interessert i listen over alle veier i på Island, kan du kjøpe denne direkte på denne siden.

Bruke disse tabellene og ikke nøl med å dele de presentasjonene og applikasjonene du lager ved hjelp av denne databasen.

Hvis du trenger annen informasjon, som f.eks. veityper eller INSEE, NUTS eller FIPS koder til statistiske analyser så er dette også tilgjengelig. Kontakt oss nå.