Gatulista från Tyskland i Excel, SQL, CSV eller XML

 

Vissa företag eller ambitiösa projekt behöver geografisk data och kräver en lista över kommunernas gator i Tyskland. För att hjälpa dessa stora projekt har, postalcodezip utarbetat en databaslista 1 193 363 gator, spridda över 13 462 städer med 9 280 postnummer i Tyskland.

Lista över gator i Tyskland

Den här typen av databas ger en lista av gator för många typer av projekt. För att få utvecklare att bättre förstå möjligheter, här är en kort lista av möjliga applikationer för databasen:

 
 • Formulär inmatning.
 • Utveckling av applikationer som kräver användning av postdata.
 • Fyll i gatunamnet lättare i ett formulär som begär postadress.
 • Verifiera att en adress stämmer som har angetts av en användare.
 • Generera en profils postadress baserat på verkliga data.
 • För en applikation som redan har postadresser gör denna adressdatabas det lättare att korsreferera data och gruppera byggnader, anläggningar eller kunder lättare baserat på deras postadresser.
 • Gör statistik för att veta antalet "torg" eller "uppfarter" för varje kommun i Tyskland. Samma om de vill veta antalet gator på "Hauptstraße" i Tyskland.
 

Visste du att: i Tyskland det finns 7035gator / alléer / platser / uppfarter / boulevarder ... associerade med namnet på "Hauptstraße"!

Tabelldata

Databasen innehåller fyra tabeller med data som kompletterar varandra: gator, kommuner, avdelningar och vägtypen.

Tabel med gator i Tyskland:

 
 • Iso: landskod (INSEE code)
 • Country: landsformulering
 • Region: namn på regionen
 • Commune name: fullt namn på kommunen
 • Postal code: Postkod
 • Street: fullständigt gatunamn, med typ av körfält
 • Latitude: GPS-koordinater
 • Longitude: GPS-koordinater
 • Elevation: GPS-koordinater

Kommuner i Tyskland

 
 • Iso: landskod (INSEE code)
 • Country: landformulering
 • Region: namn på regionen
 • Commune name: fullständigt namn på kommunen
 • Postal code: Postkod
 

Observera: för en mer fullständig lista, använd den mer kompletta listan över kommuner i Tyskland. INSEE-koden används som referens för att länka informationen samman.

 

Dokument i Tyskland:

 
 • Iso: landskod (INSEE-kod
 • Country: formulering av land
 • Region 1: huvudregion
 • Region 2: sekundärregion
 • Region 3: tertiär region
 • Region 4: regional underavdelning

Extrahera från databasen

För att bedöma hur data ser ut och vad som kan finnas i en sådan lista kan du ladda ner ett utdrag med en liten databas med de 100 gatorna i Tyskland.

 

Ladda ner listan med gatunamn i Tyskland

Eller

Ladda ner databasen över alla städer i Tyskland

Observera:

 
 • Listan innehåller 1 193 363 gator, spridda över 13 462 Orter och städer i Tyskland.
 • Varje vecka läggs gator till, ändras eller raderas, därför kan listan inte garanteras 100% korrekt.

Köp

Om du är intresserad av listan över alla gator i Tyskland, göra ett köp direkt på den här webbplatsen.

Använd dessa tabeller väl och tveka inte att dela de skapelser du kunde ha skapat från denna databas.

Du behöver annan information, till exempel filernas karaktär eller INSEE-, NUTS- eller FIPS-koder för statistiska studier. Den är tillgänglig på begäran. Kontakta oss.