Gatulista från Nya Zeeland i Excel, SQL, CSV eller XML

 

Vissa företag eller ambitiösa projekt behöver geografisk data och kräver en lista över kommunernas gator i Nya Zeeland. För att hjälpa dessa stora projekt har, postalcodezip utarbetat en databaslista 85 859 gator, spridda över 2 312 städer med 1 919 postnummer i Nya Zeeland.

Lista över gator i Nya Zeeland

Den här typen av databas ger en lista av gator för många typer av projekt. För att få utvecklare att bättre förstå möjligheter, här är en kort lista av möjliga applikationer för databasen:

 
 • Formulär inmatning.
 • Utveckling av applikationer som kräver användning av postdata.
 • Fyll i gatunamnet lättare i ett formulär som begär postadress.
 • Verifiera att en adress stämmer som har angetts av en användare.
 • Generera en profils postadress baserat på verkliga data.
 • För en applikation som redan har postadresser gör denna adressdatabas det lättare att korsreferera data och gruppera byggnader, anläggningar eller kunder lättare baserat på deras postadresser.
 • Gör statistik för att veta antalet "torg" eller "uppfarter" för varje kommun i Nya Zeeland. Samma om de vill veta antalet gator på "State Highway 1" i Nya Zeeland.
 

Visste du att: i Nya Zeeland det finns 288gator / alléer / platser / uppfarter / boulevarder ... associerade med namnet på "State Highway 1"!

Tabelldata

Databasen innehåller fyra tabeller med data som kompletterar varandra: gator, kommuner, avdelningar och vägtypen.

Tabel med gator i Nya Zeeland:

 
 • Iso: landskod (INSEE code)
 • Country: landsformulering
 • Region: namn på regionen
 • Commune name: fullt namn på kommunen
 • Postal code: Postkod
 • Street: fullständigt gatunamn, med typ av körfält
 • Latitude: GPS-koordinater
 • Longitude: GPS-koordinater
 • Elevation: GPS-koordinater

Kommuner i Nya Zeeland

 
 • Iso: landskod (INSEE code)
 • Country: landformulering
 • Region: namn på regionen
 • Commune name: fullständigt namn på kommunen
 • Postal code: Postkod
 

Observera: för en mer fullständig lista, använd den mer kompletta listan över kommuner i Nya Zeeland. INSEE-koden används som referens för att länka informationen samman.

 

Dokument i Nya Zeeland:

 
 • Iso: landskod (INSEE-kod
 • Country: formulering av land
 • Region 1: huvudregion
 • Region 2: sekundärregion
 • Region 3: tertiär region
 • Region 4: regional underavdelning

Extrahera från databasen

För att bedöma hur data ser ut och vad som kan finnas i en sådan lista kan du ladda ner ett utdrag med en liten databas med de 100 gatorna i Nya Zeeland.

 

Ladda ner listan med gatunamn i Nya Zeeland

Eller

Ladda ner databasen över alla städer i Nya Zeeland

Observera:

 
 • Listan innehåller 85 859 gator, spridda över 2 312 Orter och städer i Nya Zeeland.
 • Varje vecka läggs gator till, ändras eller raderas, därför kan listan inte garanteras 100% korrekt.

Köp

Om du är intresserad av listan över alla gator i Nya Zeeland, göra ett köp direkt på den här webbplatsen.

Använd dessa tabeller väl och tveka inte att dela de skapelser du kunde ha skapat från denna databas.

Du behöver annan information, till exempel filernas karaktär eller INSEE-, NUTS- eller FIPS-koder för statistiska studier. Den är tillgänglig på begäran. Kontakta oss.