Jämförelse

Det finns ett flertal webbsidor på internet idag, som har samma tjänster som vi erbjuder här på PostCodeZip. Detta innebär dock inte att de är desamma sett till kvalité och nivå. Även om det finns aspekter där våra funktioner ligger på samma plan, finns det även ett flertal områden där PostCodeZip slår konkurrenterna. Så, detta är varför PostCodeZip är bättre än dess konkurrenter: 

Organisation och Enkelhet

Hos PostCodeZip, tillsammans med de fantastiska funktionera vi redan erbjuder våra kunder, har vi även inkluderat funktioner som ger dig tillgång till informationen du vill ha snabbt och enkelt. Med tydlig och lättläst text kommer du enkelt hitta informationen du vill ha. Dessutom har våra dataset alla länder i databasen grupperade enligt dess respektive transkontinentala region för att bidra till enkelt användande av vår tjänst. Bidragande till denna idé är faktumet att informationen vi erbjuder inte bara finns tillgänglig på engelska, utan även på våra lokala språk. Till detta, presenteras våra dataset i tabellform där all information är grupperad i dess respektive rader och kolumner.

Till skillnad från våra konkurrenter som visar lite eller ingen hänsyn för användarnas bekvämlighet, valde vi att bygga in de ovan nämna funktionerna specifikt med våra användare i åtanke. Vi erbjuder både kvalité och praktikalitet, vilket hjälper användarna att tillfredsställa sina behov relativt enkelt.

Tillgång över tid

Ett annat område där vår överlägsenhet över våra konkurrenter framkommer är vårt tillhandahållande av ”nedladdningsfunktionen”. Våra användare får inte bara förhandsvisningar och en överblick över prover på vår hemsida, utan kan även ladda ner våra dataset till sin devis för enkelt användande som är tillgängligt på lång sikt, närsomhelst, varsomhelst. De flesta av våra konkurrenter på internet erbjuder bara dataset för online-användning. Detta gör det svårt för användarna att på ett enkelt och praktiskt sätt få tillgång till informationen de behöver, då de måste besöka hemsidan när de behöver information.

Värde

Medan andra som erbjuder samma tjänster som vi strävar mot att endast producera information, utan att ta hänsyn till något annat, strävar vi mot precision och kreativitet. Vi erbjuder inte bara tjänsterna du behöver, vi gör det på bästa möjliga sätt. Exemplevis tillhandahåller vi inte bara information om länders gator och liknande, vi ger dig även förslag på ”Populära Platser”. Vi tillhandahåller geografisk information om populära platser du kanske inte kände till tidigare. Vad detta visar på är vår förmåga att erbjuda dig tjänster värda dina pengar och mer än så. För att bidra till detta, har vi vårt Geokod-verktyg som låter dig skapa en geografisk representation av ditt företag på kartan.